Kesäkokous 2012

VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS

Linnastenkankaan Erämajalla 3.8.2012 klo 19.00

Läsnä 20 jäsentä

1.Kokouksen avaus

   Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

2.Kokousvirkalijoiden valinta

   -Puheenjohtaja Veikko Tanskala

   -sihteeri Pekka Mustakangas

   -pöytäkirjantarkastaja Tapani Pääkkö

   -pöytäkirjantarkastaja Alpo Mustakangas

   -ääntenlaskija Tapani Pääkkö

   -ääntenlaskijaAlpo Mustakangas

3.Todetaan kokouksen laillisuus

   Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.Työjärjestyksen hyväksyminen

   Hyväksyttiin työjärjestys

5.Metsästyksen järjestelyt:

   Pienriistan vierasluvan hinta 10€ Vieras metsästää isännän kiintiöön.Myyjät Tapio Isokoski,Veikko Tanskala,Pekka Mustakangas,Martti Varpenius,Risto Pekki,Urpo Vilminko,Ari Ohinmaa

Kausiluvan hinta 100€ ,Puheenjohtaja Tanskala kirjoittaa,myönnetään vain kerran

6.Rauhoitus alueet:

   Profoodin tehdas-ja jätealue Vapon turvetuotantoalueet,pienriistan rauhoitus

   Vikin palsta Varisnevan laidassa.

   Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys

   Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Aimo Vierimaan maat, sekä Arto Tikkalan palsta       

   Perkkiö

7Pyynniltä rauhoitetaan

 Koppelo .riekko, peltopyy, fasaani(istuttajille voidaan myöntää pyyntilupia)

 Merihanhi Saarelanjärven alueella

8.Saaliskiintiö:  1 Metso

                          10 Teertä

                           5 Pyytä

                             Kauris 4 aikusta ja 4 vasaa,yhdyshenkilö Tapio Isokoski

  Jäniksen metsästyksessä ei kiintiöitä

  Sorsastus Saarelan järvellä ajalla 06.00-22.00 .Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia,vieraat vain isännän seurassa

Sorsastuksessa Saarelan järvellä rautahaulien ja luotiaseen käyttö kielletty

Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella

10.Metsästysajat valtakunnalliset paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan

11. Jäsenasiat .kausikortti Matti Yrjänälle

     

12.Riistanvalvoja Asko Kalliokoskelle Myönnettiin vuotuinen metsästys-ja valvontakortti

Luvattoman metsästyksen rikemaksu 5 kertaa riistanhoitomaksu

13. Lumien tultua ketunpyynnin rajanylitys sopimuksia jatketaan Relletti-Tuomiojan,

Pattijoen ,Karhun, Möykkylän  ja Ilveskorven metsästäjien kanssa

14. Koemaastoja myönnettiin  Ruukin kennelseuralle7.9.2012 hirvenhaukkukokeeseen maastot Viiankangas

 ajokokeeseen 22.9.2012 maastot Vasikkasaari ja Aittokangas , maasto-oppaana Risto Pekki

Piipsjärvenmetsästäjille 6.10.2012 koemaastot Vasikkasaari ja Aittokangas

15. Hyväksyttiin hirvenmetsästys säännöt ,hyväksyttiin maanvuokraajan ulkomaisen jahtivieraan hirvenmetsästys säännöt

16. Kokouksen päättäminen

      Kokous päätettiin klo 19.50

 

   Vakuudeksi   _________________                   ______________________

                         puheenjohtaja                                sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaava kokouksen kulkua

 

                _____________________          _______________________

                pöytäkirjan tarkastaja                  pöytäkirjan tarkastaja