Vihannin eränkävijöiden ylimääräinen kokous 2.6.2014

Läsnä 27 jäsentä

1. Kokouksen avaus

-Veikko Tanskala avasi kokouksen

2. Kokousvirkailijoiden valinta

-puheenjohtaja Olli Silvennoinen

-sihteeri Pekka Mustakangas

-pöytäkirjantarkastaja Toivo Uusitalo

-pöytäkirjantarkastaja Osmo Poutiainen

-ääntenlaskija Toivo Uusitalo

-ääntenlaskija Osmo Poutiainen

3. Todetaan kokouksen laillisuus

-kokous todettiin lailliseksi

4. Hyväksytään työjärjestys

-työjärjestys hyväksyttiin

5. Päätetään jäsenmaksun suuruus

-päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 60€, jota voi kahdella talkookerralla(a' 15€) pudottaa 30€

6. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle

-hyväksyttiin tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle

7. Muut esille tulleet asiat

-keskusteltiin haulikkoradan sijoittamisesta ampumaradalle. Esille tuotiin VAPOn Puuronevan lopettamisesta vapautuva Puuronevan alue mahdolliseksi sijoituspaikaksi.

8. Kokouksen päättäminen

-päätettiin kokous klo 19.10