VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS Linnastenkankaan Erämajalla 9.8.2014 klo 10.00

Läsnä 33 jäsentä

1. Kokouksen avaus

Tapio Isokoski avasi kokouksen

2. Kokousvirkalijoiden valinta  

-Puheenjohtaja Ari Ohinmaa   

-sihteeri Pekka Mustakangas   

-pöytäkirjantarkastaja Alpo Mustakangas    -pöytäkirjantarkastaja Olli Silvennoinen   

-ääntenlaskija Alpo Mustakangas   

-ääntenlaskija Olli Silvennoinen

3. Todetaan kokouksen laillisuus   

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen   

Hyväksyttiin työjärjestys

5. Metsästyksen järjestelyt:   

Pienriistan vierasluvan hinta 10€ Vieras metsästää isännän kiintiöön. Myyjät Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki, Urpo Vilminko, Ari Ohinmaa. Kausiluvan hinta 100€ , Puheenjohtaja Tanskala kirjoittaa, myönnetään vain kerran.

Rauhoitus alueet: Profoodin tehdas- ja uusi jätealue, Vapon turvetuotantoalueet.

Pienriistan rauhoitus: Vikin palsta Varisnevan laidassa. Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys. Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Aimo Vierimaan maat, sekä Arto Tikkalan palsta Perkkiö.

Pyynniltä rauhoitetaan: peltopyy ja riekko.

Saaliskiintiö: 1 Metso tai koppelo, 1 riekko, 7 Teertä, 6 pyytä.

Kauris 2 aikusta ja 4 vasaa, yhdyshenkilö Tapio Isokoski. Kaurispukin pyynti vain syyskuussa ja kevät pyynnissä, aikuisen naaraan ampumista vältettävä. Metsästäjä on velvollinen tekemään kaatoilmoituksen riistakeskukselle.

Jäniksen metsästyksessä ei kiintiöitä.

Sorsastus Saarelan järvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia, vieraat vain isännän seurassa. Sorsastuksessa Saarelanjärvellä rautahaulien ja luotiaseen käyttö kielletty. Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.


Metsästysajat valtakunnalliset paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan. Riistanvalvoja Asko Kalliokoskelle myönnettiin vuotuinen metsästys- ja valvontakortti. Luvattoman metsästyksen rikemaksu 5 kertaa riistanhoitomaksu. Lumien tultua ketunpyynnin rajanylitys sopimuksia jatketaan Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa.

Koemaastoja myönnettiin  Ruukin kennelseuralle hirvenhaukkukokeeseen maasto Penikka 21.9.2014, yhteyshenkilönä Reijo Kaurala. Piehingin Erämiehille hirvenhaukku kokeeseen 22.11.2014, maastot Penikka ja Peuralampi (rautatiestä ahmanevan tiehen), yhteyshenkilönä Reijo Kaurala. Ajokokeisiin myönnetään maastoja, yhteyshenkilönä Risto Pekki. Koepäivistä ilmoitetaan seuran kotisivulla ja maastokylteillä.

Linnunhaukkukokeisiin myönnetään maastoja, yhteyshenkilönä Olli Silvennoinen. Koemaastot rauhoitetaan kyseisinä päivinä.

6. Jäsenasiat

Uudet jäsenet: Toivo Lyly, Maija Leinonen, Alvar Harju

7. Käytiin läpi hirvenmetsästys säännöt. Hyväksyttiin hirvenmetsästys säännöt. Laitetaan hirvenmetsästys säännöt seuran kotisivuille.

8. Muut asiat: Keskusteltiin Puuronevan nykytilanteesta

 
9. Kokouksen päättäminen       Kokous päätettiin klo 10.55  
   Vakuudeksi   _________________                   ______________________                          puheenjohtaja                                                    sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaava kokouksen kulkua  
                _____________________          _______________________                 pöytäkirjan tarkastaja                  pöytäkirjan tarkastaja