kesäkokous2016

VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS

Linnastenkankaan Erämajalla 6.8.2016 klo 15.00

Läsnä 21 jäsentä

1.Kokouksen avaus

Veikko Tanskala avasi kokouksen

2.Kokousvirkalijoiden valinta

-Puheenjohtaja Veikko Tanskala

-sihteeri Pekka Mustakangas

-pöytäkirjantarkastaja Alpo Mustakangas

-pöytäkirjantarkastaja Osmo Poutiainen

-ääntenlaskija Alpo Mustakangas

-ääntenlaskija Osmo Poutiainen

3.Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys

5.Metsästyksen järjestelyt:

Pienriistan vierasluvan hinta 10€ Vieras metsästää isännän kiintiöön.Myyjät Tapio Isokoski,Veikko Tanskala,Pekka Mustakangas,Martti Varpenius,Risto Pekki,Urpo Vilminko,Ari Ohinmaa

Kausiluvan hinta 100€ ,Puheenjohtaja Tanskala kirjoittaa,myönnetään vain kerran

Rauhoitus alueet:

Pohjolan perunan tehdas-ja uusi jätealue Vapon kosteikko alueet

Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys

Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Aimo Vierimaan maat, sekä Arto Tikkalan palsta

Perkkiö

Pyynniltä rauhoitetaan:

peltopyy, fasaani, koppelo, riekko

Saaliskiintiö: 1 Metso

5 Teertä

6 Pyytä

Kauris 2 aikusta ja 2 vasaa,yhdyshenkilö Tapio Isokoski

Jäniksen metsästyksessä ei kiintiöitä

Hirvelle 43 lupaa

Sorsastus Saarelan järvellä ajalla 06.00-22.00 .Aloituksessa vesille meno sallittu vasta 12 jälkeen.Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia,vieraat vain isännän seurassa

Sorsastuksessa Saarelan järvellä rautahaulien ja luotiaseen käyttö kielletty

Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.sorsastus Vapon kosteikko-alueilla kielletty

Metsästysajat valtakunnalliset paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan. Rauhoitetaan maastot Penikka ja Juurikkajärvi 12.-13.11.2016

Riistanvalvoja Asko Kalliokoskelle Myönnettiin vuotuinen metsästys-ja valvontakortti

Luvattoman metsästyksen rikemaksu 5 kertaa riistanhoitomaksu. Lumien tultua ketunpyynnin rajanylitys sopimuksia jatketaan Relletti-Tuomiojan,

Pattijoen ,Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa.

Myönnetään koemaastoja 19.11. Raahe-Pyhäjoki Rannikkohaukut hirvenhaukkukokeeseen .Maastot Puuroneva ja Korpela.

Myönnetään Ruukin kennelseuralle 17.9.ajokoe maasto Juurikkajärvi.

Myönnetään Ruukin kennelseuralle 18.9.hirvenhaukku maasto Juurikkajärvi.

Myönnetään Pohjois-pohjanmaan ajokoirakerholle 12.-13. 11. 2016 maastot Penikka ja Juurikkajärvi.Alueet rauhoitettu koe päivinä.

Myönnetään koemaasto Pohjois-pohjanmaan Beagle ry:lle 11.12. maasto Juurikka järvi ja Lievonkangas

6.Jäsenasiat:

Jäsenmaksun 2:lta vuodelta maksamatta jättäneet katsotaan erotetuksi seurasta(Aho Inkeri, Korsu Anna-Katariina, Ruotsalainen Kyösti)

7.Käytiin läpi hirvenmetsästys säännöt. Hyväksyttiin hirvenmetsästys säännöt

8.Muut asiat: Käytiin läpi Paukkulehdon ampumaradan järjestys säännöt.

Hyväksyttiin Paukkulehdon ampumaradan järjestyssäännöt.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.00

Vakuudeksi _________________ ______________________

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaava kokouksen kulkua

_____________________ _______________________

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja