VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS

Linnastenkankaan Erämajalla 5.8.2017 klo 15.00

Läsnä 19 jäsentä

1.Kokouksen avaus

Veikko Tanskala avasi kokouksen

2.Kokousvirkailjoiden valinta

-Puheenjohtaja Veikko Tanskala

-sihteeri Pekka Mustakangas

-pöytäkirjantarkastaja Ilkka Leinonen

-pöytäkirjantarkastaja Alpo mMustakangas

-ääntenlaskija  Ilkka Leinonen

-ääntenlaskija Alpo Mustakangas

3.Todetaan kokouksen laillisuus

 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.Työjärjestyksen hyväksyminen

 Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan

5.Metsästyksen järjestelyt:

 Pienriistan vierasluvan hinta 10e. Vieras metsästää isännän kiintiöön.Myyjät Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas,

Martti Varpenius, Risto Pekki, Urpo Vilminko

Kausiluvan hinta 100e, puheenjohtaja Tanskala kirjoittaa,myönnetään vain kerran

Rauhoitusalueet:

Pohjolan Perunan tehdas-ja uusi jätealue, Vapon kosteikkoalueet,Aappo ja

Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys

Kauriinpyynniltä rauhoitetaan Aimo Vierimaan maat sekä Arto Tikkalan palsta Perkkiö

Pyynniltä rauhoitetaan :peltopyy, riekko,fasaani

Saaliskiintiö:

 1 metsolintu

 3 teertä

 3 pyytä

 Kauris 1 kpl/jäsen, yhdyshenkilö Tapio Isokoski

Jäniksen metsästyksessä ei kiintiötä

Sorsastus Saarelanjärvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno sallittu vasta klo12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia, vieraat vain isännän seurassa. Sorsastuksessa Saarelanjärvellä rautahaulien ja luotiaseen käyttö kielletty.Sorsastus Rantasen järvellä vain jousella.

Vapon kosteikkoalueilla metsästys kielletty.

Metsästysajat valtakunnalliset, paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettu.

Riistanvalvoja Asko Kalliokoskelle myönnettiin vuotuinen metsästys js valvonta kortti.Luvattoman metsästyksen rikemaksu 5 kertaa riistanhoitomaksu.

Lumien tultua ketunpyynnin rajanylityssopimuksia jatketaan Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa ( jäsen mukana )

Ristonahon metsästysseura myy pienpetolupaa 50e vastavuoroisesti Eränkävijät myy heille pienpetolupaa 50e.

Myönnettiin koemaastoja:

myönnettiin Ruukin kennelseuralle 30.9. ajokoemaasto

myönnettiin Ruukin kennelseuralle 1.10. hirvenhaukkumaasto

Myönnettiin Pohjoi-Pohjanmaan Beagle yhdistykselle ajokoemaastot

23.9. 7.10. 4.11. 17.12. ja 27.1.2018

Kansinvälinen hirvenhaukkukoepäivä 18.11. myönnetään maasto Penikka,

yhteyshenkilö Reijo Kaurala

6 Jäsenasiat: ei asioita

7. Käytiin läpi hirvenmetsästyssäännöt, hyväksyttiin hirvenmetsästyssäännöt.

8. Muut asiat:  Keskusteltiin tienhoitomaksuista, muistutettiin jäsenistöä

 välttämään liikkumista yksityisteillä.

9. Kokuksen päättäminen

  Kokous päätettiin klo 15.40

 

Vakuudeksi:    Veikko Tanskala                     Pekka Mustakangas

                         puheenjohtaja                         sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

                                                                                                                                                                             

Ilkka Leinonen                            Alpo Mustakangas

pöytäkijantarkastaja                   pöytäkirjantarkastaja