Vihannin Eränkävijät Ry:n Vuosikokous

 

 

Aika:11.2.2018  klo 15:00

 

Paikka:Linnastenkankaan Erämaja

 

Läsnä:  17   jäsentä

 

 

  1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

Vietettiin hiljainen hetki Pekka Perttulan muistoksi

     2. Kokousvirkailijoiden valinta

         Puheenjohtaja :Tero Mustonen

         Sihteeri : Pekka Mustakangas

         Pöytäkirjan tarkastaja : Rauno Keskitalo

         Pöytäkirjan tarkastaja :Seppo Luiskala 

         Ääntenlaskija:Rauno Keskitalo                                                                                                                      

         Ääntenlaskija :Seppo Luiskala

  1. Todetaan kokouksen laillisuus.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

  1. Hyväksytään työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan

  1. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien

lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja

tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Käytiin läpi tehty toimintakertomus,hyväksyttiin tehty ilmoitus

Käytiin läpi tehty tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tehty tilinpäätös.

   6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille

      tilivelvollisille

       Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille  tili-

       velvollisille

  1. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

Valittiin   puheenjohtajaksi Veikko Tanskala

  1. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Tapio Isokoski, valitaan uudelleen

Pekka Perttula,valitaan tilalleTero Mustonen

Jorma Perttula, valitaan uudelleen

Arto Junttila, valitaan tilalle Paavo Korsu

Kalevi Salo,valitaaan uudelleen

Pekka Mustakangas, valitaan uudelleen.

  1. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten

varamiestensä vaali alkaneelle vuodelle.

Valittiin Jani Mämmelä (Helli Sivosuo) ja Heikki Leinonen (Ilkka Leinonen )

10.Vahvistetaan toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta

           toimintavuotta varten.

           Käytiin läpi tehty toimintasuunnitelma, Vahvistettiin tehty

           suunnitelma

     11.Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

           Päätettiin liittymismaksuksi 100€

           Päätettiin jäsenmaksuksi 60€ jota voi kahdella talkookerralla(15)

           laskea 30€

 

12.Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio.

       Vahvistettiin tehty tulo-ja menoarvio   

13.Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

           milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut

          erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi

         Ei asioita

14.Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä  piiri-

          kokouksiin

          Kennelpiiri kokoukseen Risto Pekki ,Martti Varpenius

          Metsästäjäliiton kokoukseen Risto Hevosmaa.      

15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johto-

      kunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta

      esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

      Ei asioita

16.Päätetään SML:n Oulun piiri ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan

     kennelpiirille tehtävistä esityksistä.

             - ei esityksiä.  

17.Keskustellaan muista mahdollisesta esille tulevista

     asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

      -keskusteltiin talkoiden tekemisestä,talkoot alkavat toukokuun ensimmäisenä lauantaina  

18.Kokouksen päättäminen

           

Kokous päätettiin klo : 16.20

 

Puheenjohtaja:---------------------------------------------

 

Sihteeri :         ----------------------------------------------

 

Todetaan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua

 

Pöytäkirjantarkastaja:----------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastaja:----------------------------------------------------------------