kesäkokous 2018

Linnastenkankaan Erämajalla 5.8.2018 klo 15.00

Läsnä 20 jäsentä

1.Kokouksen avaus

Veikko Tanskala avasi kokouksen

2.Kokousvirkalijoiden valinta

-Puheenjohtaja Veikko Tanskala

-sihteeri Pekka Mustakangas

-pöytäkirjantarkastaja Jani Mämmelä

-pöytäkirjantarkastaja Heikki Leinonen

-ääntenlaskija Jani Mämmelä

-ääntenlaskija Heikki Leinonen

3.Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys

5.Metsästyksen järjestelyt:

Metsästysajat valtakunnalliset, paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettu

Pienriistan vierasluvan hinta 10€. Vieras metsästää isännän kiintiöön. Lupamyyjät Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki sekä Urpo Vilminko

Kausilupa pienpetopyyntiin 10e, seuran jäsenen oltava mukana /vastavuoroisesti naapuri seuran kanssa

Rauhoitus alueet:

Profoodin tehdasalue ja uusi jätealue

Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys

Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Varisnevan tietä Nuupakantietä alpuan tielle ohinmaanperäntietä kyrön metsäautotietä Kalliokankaalle ja Leväojan vartta seuran rajalle, sekä Arto Tikkalan palsta Perkkiö

Pyynniltä rauhoitetaan:

peltopyy, fasaani, riekko

Saaliskiintiö: 1 Metso-lintu

      3 Teertä

                    Pyylle ei kiintiötä

Kauriin seurakiintiö 5 kpl (2kpl koirapyyntiin), jäsenkiintiö 1kpl. Yhdyshenkilö Tapio Isokoski. (varmista ennen pyyntiä onko kiintiössä varaa)

Jäniksen metsästyksessä ei kiintiöitä, johtokunnalla mahdollista rauhoittaa jos jäniskanta ei kestä metsästystä.

Sorsastus Saarelanjärvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia, vieraat vain isännän seurassa.

Sorsastuksessa Saarelan järvellä rautahaulien ja luotiaseen käyttö kielletty.

Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella

Riistanvalvoja Asko Kalliokoskelle myönnettiin vuotuinen metsästys-ja valvontakortti.

Luvattoman metsästyksen rikemaksu 5 kertaa riistanhoitomaksu. Riistanvalvoja kurssille lähetetään Urpo Vilminko. Lumien tultua ketunpyynnin rajanylitys sopimuksia jatketaan Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa.

Myönnetään koemaastot Pohjois-pohjanmaan beaglejärjestö ry:lle 22.9., 11.11. ja 15.12. yhteyshenkilö Risto Pekki

Myönnetään Ruukin kennelseuralle ajokoemaastot 22. 9.2018. Maasto vielä avoin. Yhteyshenkilö Risto Pekki.

Ruukin kennelseuralle 20.9.2018 hirvenhaukkumaasto, yhteyshenkilö Reijo Kaurala.

Myönnetään Rannikkohaukkuihin 17.11.2018 hirvikoemaasto, yhteyshenkilö Reijo Kaurala

6.Jäsenasiat: uudet jäsenet Jaakko Ahtimaa, Pekka Korsu, Matti Hietala ja Joel Saartoala

7.Käytiin läpi hirvenmetsästys säännöt. Hyväksyttiin hirvenmetsästys säännöt

8.Muut asiat: Keskusteltiin Paukkulehdon ampumarata hankkeen nykytilasta

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.05

Vakuudeksi

Veikko Tanskala _Pekka Mustakangas___

puheenjohtaja      sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaava kokouksen kulkua

Jani Mämmelä____ ______Heikki Leinonen___

pöytäkirjan tarkastaja       pöytäkirjan tarkastaja