Vihannin Eränkävijät Ry:n Vuosikokous

Aika:24.2.2019 klo 16:00

Paikka:Linnastenkankaan Erämaja

Läsnä: 14 jäsentä

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtaja :Jani Mämmelä

Sihteeri : Pekka Mustakangas

Pöytäkirjan tarkastaja : Toivo Uusitalo

Pöytäkirjan tarkastaja : Reijo Uusitalo

Ääntenlaskija: Toivo Uusitalo

Ääntenlaskija :Reijo Uusitalo

3. Todetaan kokouksen laillisuus.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan

5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien

lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja

tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Käytiin läpi tehty toimintakertomus,hyväksyttiin tehty ilmoitus

Käytiin läpi tehty tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tehty tilinpäätös.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille

tilivelvollisille

Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tili-

velvollisille

7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

Valittiin puheenjohtajaksi Veikko Tanskala

8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Paavo Lumiaho,

Reijo Kaurala,

Risto Pekki,

Sami Mämmelä,

Veikko Tanskala,

Urpo Vilminko,

Seppo Sivosuo,

valittiin erovuoroiset jatkamaan johtokunnassa.

9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten

varamiestensä vaali alkaneelle vuodelle.

Valittiin Jani Mämmelä (Ilkka Leinonen varalle )

Heikki Leinonen (Helli Sivosuo varalle )

10. Vahvistetaan toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta

toimintavuotta varten.

Käytiin läpi tehty toimintasuunnitelma, Vahvistettiin tehty

suunnitelma

11. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

Liittymismaksuksi päätettiin 100 €, alle 15 vuotias otetaan koejäseneksi ilman liittymis- ja jäsenmaksua. 15-17 vuotias koejäsen ei maksa liittymismaksua ainoastaan jäsenmaksun. Liittymismaksu peritään 18 vuotiaana. Alle 18-vuotias voi halutessaan maksaa liittymismaksun ja näin päästä täysivaltaiseksi jäseneksi.

Jäsenmaksuksi päätettiin 60€, ilman talkoovelvoitetta.

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

Käytiin läpi tulo-ja menoarvio , vahvistettiin tulo-ja menoarvio

13. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut

erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi

Ei asioita

14. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piiri-

kokouksiin

Kennelpiiri kokoukseen Risto Pekki

Metsästäjäliiton kokoukseen Risto Hevosmaa.

15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johto-

kunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta

esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei asioita

16. Päätetään SML:n Oulun piiri ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan

kennelpiirille tehtävistä esityksistä.

Ei esityksiä

17. Keskustellaan muista mahdollisesta esille tulevista

asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo : 17.12

Puheenjohtaja:---------------------------------------------

Sihteeri : ----------------------------------------------

Todetaan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua

Pöytäkirjantarkastaja:----------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastaja:----------------------------------------------------------------