VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS

Linnastenkankaan Erämajalla 9.8.2019 klo 17.00

Läsnä 18 jäsentä

1.Kokouksen avaus

   Veikko Tanskala avasi kokouksen

2.Kokousvirkailijoiden valinta

   -puheenjohtaja Tanskala Veikko

   -sihteeri Pekka Mustakangas

   -pöytäkirjantarkastaja Mustonen Tero

   -pöytäkirjantarkastaja Leinonen Heikki

   -ääntenlaskija Mustonen Tero

   -ääntenlaskija Leinonen Heikki

3.Todetaan kokouksen laillisuus

   Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.Työjärjestyksen hyväksyminen

   Hyväksyttiin työjärjestys

5.Metsästyksen järjestelyt:

   Metsästysajat valtakunnalliset, paitsi jouluaatto ja joulupäivä  rauhoitettu

   Pienriistan vierasluvan hinta 15€. Alle 15-vuotiaat vieraat ilman maksua, ilmoitus vierasluvan myyjälle. Vieras metsästää isännän kiintiöön. Myyjät: Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki.

Kausilupa pienpetojen pyyntiin 10e, seuran jäsenen oltava mukana

Rauhoitus alueet:

Profoodin tehdas- ja uusi jätealue

Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnunmetsästys

Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Varisnevan tietä Nuupakantielle josta Alpuantielle Ohimaantietä Kyrönmetsäautotielle jota Kalliokankaalle

 ja Leväojan vartta seuran rajalle, sekä Arto Tikkalan palsta Perkkiö.

Metsästykseltä rauhoitetaan: peltopyy, fasaani, riekko. Johtokunta voi myöntää pyydettäessa luvan pyytää fasaanin.

Saalis kiintiö: 1 metsolintu

                       3 teertä

                       3 pyytä

                       kauris 1kpl/jäsen, seurakiintiö 10 kpl yhteyshenkilö 

                       Tapio Isokoski

Jäniksen metsästyksessä ei kiintötä, johtokunnalla mahdollisuus rajoittaa.

Sorsastus Saarelanjärvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia, vieraat vain isännän seurassa.

Sorsastuksessa seuran alueella rautahaulien käyttö kielletty.

Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.

Metsästyksen valvontaa suoritetaan yhdessä viranomaisten kanssa, vuotuinen metsästys-ja valvontakortti myönnettiin Asko Kalliokoskelle.

Lumien tultua jatketaan ketunpyynnin rajanylitys sopimuksia

Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa

Myönnettiin koemaastoja:

Pohjolan karhukoirayhdistykelle hirvenhaukkumaastot 29.11.2019

Penikka ja Peuraneva. Yhteyshenkilöt Reijo Kaurala ja Paavo Korsu.

Rannikkohaukut: hirvenhaukkumaastot 16.11.2019 Penikka ja Peuraneva. Yhteyshenkilöt Reijo Kaurala ja Paavo Korsu

Ruukin kennelseuralle ajokoemaastot 2.11.2019 Kuusirati ja Penikka. Yhteyshenkilö Risto Pekki.

Pohjoispohjanmaan Beagle ry.lle ajokoemaasto 21.9, 26.10, 9.11. Kuusirati. Yhteyshenkiö Risto Pekki.

6.Jäsenasiat:

                    Vikki Marko otetaan jäseneksi

                    Vikki Lari otetaan koejäseneksi

                    Hanhineva Jonne otetaan jäseneksi

                     Kaurala Tiia otetaan jäseneksi

                     Ahola Risto jatkaa jäsenenä

                     Ahola Mika otetaan jäseneksi

                     Vanharanta Mauno jatkaa jäsenenä

                     Pyhäluoto Heikki jatkaa jäsenenä

                     Pääkkö Teuvo otetaan jäseneksi

                     Vanhatalo Erkki jatkaa jäsenenä

                     Paakkonen Tuukka otetaan koejäseneksi

7.Käytiin läpi hirvenmetsästyssäännöt, hyväksyttiin  hirvenmetsästyssäännöt

8. Muut asiat

 Keskusteltiin ampumarata luvan nykytilasta. Muistutetaan jäseniä ottamaan roskat maastosta mukaaansa.

9.Kokouksen päättäminen

   Kokous päätettiin klo 18.15

Puheenjohtaja                                     Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja                       Pöytäkirjantarkastaja