Vihannin Eränkävijät Ry:n Vuosikokous

Aika:7.2.2020 klo 17:00
Paikka:Linnastenkankaan Erämaja
Läsnä: 16 jäsentä

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen


2. Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtaja : Osmo Poutiainen
Sihteeri : Pekka Mustakangas
Pöytäkirjan tarkastaja : Matias Jaakola
Pöytäkirjan tarkastaja : Ilkka Sakko
Ääntenlaskija: Matias Jaakola
Ääntenlaskija : Ilkka Sakko


3. Todetaan kokouksen laillisuus.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi


4. Hyväksytään työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan


5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja
tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Käytiin läpi tehty toimintakertomus, hyväksyttiin tehty ilmoitus
Käytiin läpi tehty tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tehty tilinpäätös.


6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille
Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille


7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Valittiin puheenjohtajaksi Veikko Tanskala


8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Tapio Isokoski,
Jorma Perttula ,
Kalevi Salo ,
Tero Mustonen ,
Paavo Korsu ,
Pekka Mustakangas,
Valittiin erovuoroiset jatkamaan johtokunnassa.
Seppo Sivosuon tilalle johtokuntaan valittiin Joonas Huttula


9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä vaali alkaneelle vuodelle.
Valittiin Jani Mämmelä (Ilkka Leinonen varalle )
Heikki Leinonen (Matias Jaakola varalle )


10.Vahvistetaan toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta
toimintavuotta varten.
Käytiin läpi tehty toimintasuunnitelma, vahvistettiin tehty
suunnitelma


11.Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Liittymismaksuksi päätettiin 100 €, alle 15 vuotias otetaan
koejäseneksi ilman liittymis- ja jäsenmaksua. 15-17 vuotias koejäsen
ei maksa liittymismaksua ainoastaan jäsenmaksun0. Liittymismaksu
peritään 18 vuotiaana. Liitymismaksun voi halutessaan maksaa myös
heti ja pääsee täysivaltaiseksi jäseneksi.
Jäsenmaksuksi päätettiin 60€, ilman talkoovelvoitetta


12.Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio.
Käytiin läpi tulo- ja menoarvio , vahvistettiin tulo- ja menoarvio


13.Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut
erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
Ei asioita


14.Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
Kennelpiirinkokoukseen Risto Pekki
Metsästäjäliitonkokoukseen Risto Hevosmaa.


15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johto-
kunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta
esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Ei asioita