VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS


Linnastenkankaan Erämajalla 9.8.2020 klo 15.00
Läsnä 23 jäsentä


1. Kokouksen avaus
Veikko Tanskala avasi kokouksen

2. Kokousvirkailijoiden valinta
-puheenjohtaja Tanskala Veikko
-sihteeri Pekka Mustakangas
-pöytäkirjantarkastaja Elias Kallio
-pöytäkirjantarkastaja Anssi Vikki
-ääntenlaskija Elias Kallio
-ääntenlaskija Anssi Vikki

3. Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Metsästyksen järjestelyt:
Metsästysajat valtakunnalliset, paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettu

Pienriistan vierasluvan hinta 15€. Alle 15vuotiaat vieraat ilman maksua, ilmoitus vierasluvan myyjälle. Vieras metsästää isännän kiintiöön.

Myyjät: Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki ja Paavo Korsu


Kausilupa pienpetojen pyyntiin 10e, seuran jäsenen oltava mukana
Kannanhoidolliseen poikkeuslupapyyntiin ilman maksua.


Rauhoitus alueet:
Profoodin tehdas-ja uusi jätealue
Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys
Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Varisnevan tietä Nuupakantielle josta
Alpuantielle Ohimaantietä Kyrönmetsäautotielle jota Kalliokankaalle
ja Leväojan vartta seuran rajalle,sekä Arto Tikkalan palsta Perkkiö
Jani Haapakankaan kosteikolla rauhoitettu vesilinnustus.
Metsästykseltä rauhoitetaan: peltopyy, fasaani, riekko.

Johtokunta voi myöntää pyydettäessa luvan pyytää fasaanin.


Saalis kiintiö:

1 metsolintu
5 teertä
5 pyytä
kauris 1kpl/jäsen, seurakiintiö 10 kpl yhteyshenkilö
Tapio Isokoski

Jäniksen metsästyksessä ei kiintötä, johtokunnalla mahdollista järjestää yhteispyynti

Sorsastus Saarelanjärvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno
sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia,
vieraat vain isännän seurassa.
Sorsastuksessa seuran alueella rautahaulien käyttö kielletty.
Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.

Metsästyksen valvontaa suoritetaan yhdessä viranomaisten
kanssa, vuotuinen metsästys-ja valvontakortti myönnettiin Asko Kalliokoskelle.


Lumien tultua jatketaan ketunpyynnin rajanylityssopimuksia Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa

Myönnettiin koemaastoja:
Hirvenhaukkukokeisiin myönnetään koemaastot Ruukin kennelseuralle
5.12.2020 Suoranta.

Liminka-Temmes metsästysseuralle 23.10.2020 maasto

Ajokoe maastot Ruukin kennelseura 19.9.2020 ja 3.10. 2020 maasto Kuusirati
Pattijoen metsästysseura 26.9.2020, 27.9., 7.11., 5.12. ja 6.2.2021 myönnetään maasto kuusirati.


Oulaisten metsästysseura ajokoemaasto 3.ja.4.10 maasto Kuusirati

6. Jäsenasiat:
Elias Kallio jäseneksi
Iiro Tanskala koe jäseneksi
Jari Nordström jäseneksi

7. Käytiin läpi hirvenmetsästyssäännöt, hyväksyttiin hirvenmetsästyssäännöt

8. Muut asiat: keskusteltiin ampumaradan nykytilasta. Muistutetaan jäseniä ottamaan roskat maastosta mukaansa.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.40