Vihannin Eränkävijät ry

Vuosikokous 9.4.2022 klo 15

Paikka: Linnastenkankaan erämaja

läsnä 11 jäsentä

 1. Kokouksen avaus

-Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

 1. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneille jäsenille

 1. Kokousvirkailijoiden valinta

-kokouksen puheenjohtajaksi Anna-Kaisa Minkkinen

-sihteeriksi Tero Mustonen

-pöytäkirjantarkastajiksi Arvo Soini ja Seppo Luiskala

-ääntenlaskijoiksi Arvo Soini ja Seppo Luiskala

 1. Todetaan kokouksen laillisuus

-todettiin kokouksen laillisuus

 1. Hyväksytään työjärjestys

-Hyväksyttiin yhdellä muutoksella: kunniajäsenet

 1. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta

-käytiin läpi toimintakertomus joka hyväksyttiin

-käytiin läpi tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, jotka hyväksyttiin

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

-Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille

 1. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

-ehdotettu Veikko Tanskalaa, ei muita ehdotuksia.

-valittiin Veikko Tanskala puheenjohtajaksi

 1. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

-Erovuorossa Joonas Huttula, Tero Mustonen, Paavo Korsu, Kalevi Salo, Jorma Perttula, Tapio Isokoski

-erovuoroiset jatkavat johtokunnassa

 1. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä vaali alkaneelle vuodelle

-Ehdotettiin viime vuotisia ja valittiin viimevuotiset: Heikki Leinonen ja Jani Mämmelä, varalle Matias Jaakola sekä Ilkka Leinonen

 1. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle vuodelle

-Esitetty toimintasuunnitelma joka hyväksyttiin

 1. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta

-hyväksyttiin johtokunnan esitys: liittymismaksu 100e, jäsenmaksu 60e, alle 15v ilmaiseksi, 15-17v pelkällä jäsenmaksulla 60e, 18v täyttäessä liittymismaksu 100e

 1. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

-vahvistettiin ja hyväksyttiin kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio

 1. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi

-ei asioita

 1. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä piirikokouksiin

-Metästäjäliiton kokoukseen Risto Hevosmaa

-Kennelpiirin Risto Pekki

 1. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät asiat ja kokouskutsussa mainitut asiat

-ei asioita

 1. Päätetään SML:n Oulun piiri ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirille tehtävistä esityksistä

-ei esityksiä

 1. Kunniajäsenet

-johtokunta esittää kunniajäseniksi Seppo Luiskalaa, Veikko Tanskalaa, Kalevi Saloa sekä Martti Varpeniusta – esitys hyväksyttiin

 1. Keskustellaan muista mahdollisesta esille tulevista
  asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

-ilkivaltaa ja varkaus Paukkulehdon ampumaradalle

-ilkivaltaa Linnastenkankaan erämajalle

 1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo: 15.48

Puheenjohtaja:_________________________

Sihteeri: _________________________

Pöytäkirjantarkastaja:____________________

Pöytäkirjantarkastaja:____________________