VIHANNIN ERÄNKÄVIJÄT ry:n KESÄKOKOUS 2022

Linnastenkankaan Erämaja

Läsnä 19 jäsentä

1. Kokouksen avaus

Vpj Tapio Isokoski avasi kokouksen

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi Tapio Isokoski

Sihteeriksi Tero Mustonen

Pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Turpeinen ja Anssi Vikki

Ääntenlaskijoiksi Tuomas Turpeinen ja Anssi Vikki

3. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokouksen laillisuus

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

hyväksyttiin työjärjestys

5. Metsästyksen järjestelyt:

Metsästysajat valtakunnalliset, paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettu

Pienriistan vierasluvan hinta 15€. Alle 15-vuotiaat vieraat ilman maksua, ilmoitus vierasluvan myyjälle. Vieras metsästää isännän kiintiöön.

Myyjät: Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki ja Paavo Korsu. Luvat voi ostaa suoraan nettipankista, ja ilmoittaa jollekkin lupamyyjälle tai johtokunnan jäsenelle.


Kausilupa pienpetojen pyyntiin 10e, seuran jäsenen oltava mukana. Myydään vain seuran toimialueen ulkopuolella asuville henkilöille.
Kannanhoidolliseen poikkeuslupapyyntiin ilman maksua.

Rauhoitusalueet: Profoodin tehdas-ja uusi jätealue
Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys
Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Varisnevan tietä Nuupakantielle josta
Alpuantielle Ohimaantietä Kyrönmetsäautotielle jota Kalliokankaalle
ja Leväojan vartta seuran rajalle,sekä Arto Tikkalan palsta Perkkiö.

Jaakko Kankaan mailla sallittua ainoastaan metsästää Hirveä.
Jani Haapakankaan kosteikolla rauhoitettu vesilinnustus.

Keloselkä-palsta (678-420-1-21) Särkijärvestä Puuronevantiehen vain hirvenmetsästys

Ei metsästystä: Hannu Junttilan palsta Vihantijoen ja junaradan välissä (678-420-39-28)

Outi Vilmingon maat Myllyperällä Murtokangas (678-420-39-5) ja Kortesaari (678-420-17-2)

Metsästykseltä rauhoitetaan: peltopyy, fasaani, riekko.

Johtokunnan esitys saaliskiintiöksi:

1 metsolintu

8 teertä

8 pyytä

Jäniksellä ei kiintiötä

2 kaurista per jäsen, seurakiintiö 20kpl. Yhteyshenkilö Tapio Isokoski

Kiintiöt hyväksyttiin.

Sorsastus Saarelanjärvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno
sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia, vieraat vain isännän seurassa.
Sorsastuksessa seuran alueella rautahaulien käyttö kielletty.
Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.

Metsästyksen valvontaa suoritetaan yhdessä viranomaisten kanssa, vuotuiset metsästys- ja valvontakortit myönnetään Asko Kalliokoskelle sekä Pekka Niskakankaalle

Lumien tultua jatketaan ketunpyynnin rajanylityssopimuksia Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa

Myönnettiin ajokokeisiin maastoja seuraavasti:

Pattijoen metsästysseura: maastona Kuusirati

La 24.9.2022

Pe 14.10.2022

La 12.11.2022

Ma 28.11.2022

5.11.2022 Ruukin kennelseuralle ajokokeeseen mahdollinen rauhoitus koko seuran alueelle. Ilmoitetaan rauhoituksen laajuus myöhemmin.

Mahdollista muista koirakokeista ilmoitetaan hyvissä ajoin nettisivulla sekä whatsapp- ryhmässä

6. Jäsenasiat:

uusia jäseniä 3kpl

7. Käydään läpi hirvenmetsästyssäännöt:

Todettiin, että ei muutoksia säännöissä, ei halukkuutta lukea läpi, löytyy seuran nettisivulta

8. Muut asiat:

Risto Hevosmaan esitys karhunmetsästyksestä, päätökset ylimääräisessä kokouksessa tai vuosikokouksessa

OmaRiista-alue päivitetty pienriistan osalta, uusi aluetunnus jossa uudet rauhoitusalueet: EFFMHXCYSM

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.47