VIHANNIN ERÄNKÄVIJÄT ry:n KESÄKOKOUS 2023

Linnastenkankaan Erämaja 2.8.2023

Läsnä 17 jäsentä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi Veikko Tanskala

Sihteeriksi Tero Mustonen

Pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Keskitalo ja Osmo Poutiainen

Ääntenlaskijoiksi Rauno Keskitalo ja Osmo Poutiainen

3. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokouksen laillisuus

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

hyväksyttiin työjärjestys

5. Metsästyksen järjestelyt:

Metsästysajat valtakunnalliset, paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettu

Pienriistan vierasluvan hinta 15€. Alle 15-vuotiaat vieraat ilman maksua, ilmoitus vierasluvan myyjälle. Vieras metsästää isännän kiintiöön.

Myyjät: Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki ja Paavo Korsu. Luvat voi ostaa suoraan nettipankista, ja ilmoittaa jollekkin lupamyyjälle tai johtokunnan jäsenelle.
Kausilupa pienpetojen pyyntiin 10e, seuran jäsenen oltava mukana. Myydään vain seuran toimialueen ulkopuolella asuville henkilöille.
Kannanhoidolliseen poikkeuslupapyyntiin ilman maksua.

Rauhoitusalueet: Profoodin tehdas-ja uusi jätealue
Olli Heikkisen ja Aappo Heikkisen perikunnan mailla kielletty linnun metsästys
Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Varisnevan tietä Nuupakantielle josta
Alpuantielle Ohimaantietä Kyrönmetsäautotielle jota Kalliokankaalle
ja Leväojan vartta seuran rajalle.

Jaakko Kankaan mailla sallittua ainoastaan metsästää Hirveä.
Jani Haapakankaan kosteikolla rauhoitettu vesilinnustus.

Keloselkä-palsta (678-420-1-21) Särkijärvestä Puuronevantiehen vain hirvenmetsästys

Ei metsästystä: Hannu Junttilan palsta Vihantijoen ja junaradan välissä (678-420-39-28)

Outi Vilmingon maat Myllyperällä Murtokangas (678-420-39-5) ja Kortesaari (678-420-17-2)

Pirttisaari-palsta Lampinsaaren ratapohjan eteläpuolella(678-420-135-3)

Metsästykseltä rauhoitetaan: peltopyy, fasaani, riekko.

Saaliskiintiö:

1 metsolintu

5 teertä (esitys nostamisesta 6 kappaleeseen, hävisi äänestyksessä)

5 pyytä

Jäniksellä ei kiintiötä

2 kaurista per jäsen, seurakiintiö 20kpl. Yhteyshenkilö Tapio Isokoski. Muistakaa lakisääteinen kaatoilmoitus

Kiintiöt hyväksyttiin.Sorsastus Saarelanjärvellä ajalla 06.00-22.00. Ilmoitetaan mahdollisesta maanlaajuisesta aikarajoituksesta myöhemmin. Aloituksessa vesille meno
sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia, vieraat vain isännän seurassa.
Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.

Metsästyksen valvontaa suoritetaan yhdessä viranomaisten kanssa, vuotuiset metsästys- ja valvontakortit myönnetään Asko Kalliokoskelle sekä Pekka Niskakankaalle

Lumien tultua jatketaan ketunpyynnin rajanylityssopimuksia Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa

Myönnettiin ajokokeisiin maastoja seuraavasti:

Pattijoen metsästysseura: maastoina Penikka ja Ahmakangas

13.10.2023 ja 11.11.2023

Piehingin Erämiehille: maastoina Penikka ja Ahmakangas

30.9.2023

Mahdollista muista koirakokeista ilmoitetaan hyvissä ajoin nettisivulla sekä whatsapp- ryhmässä

6. Jäsenasiat:

uusia jäseniä 2kpl

7. Hyväksytään hirvenmetsästyssäännöt:

Todettiin, että ei muutoksia säännöissä, ei halukkuutta lukea läpi, löytyy seuran nettisivulta8. Muut asiat:

Ei asioita9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.55


Pöytäkirjantarkastajat:___________________________________ ______________________________