Vuosikokous 5.2.2012

Vihannin Eränkävijät Ry:n Vuosikokous

 

 

Aika:5.2.2012  klo 17:30

 

Paikka:Linnastenkankaan Erämaja

 

Läsnä:  16   jäsentä

 

 

  1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

     2. Kokousvirkailijoiden valinta

         Puheenjohtaja :Ari Ohinmaa

         Sihteeri : Pekka Mustakangas

         Pöytäkirjan tarkastaja :Kaarlo Taskinen

         Pöytäkirjan tarkastaja :Osmo Poutiainen

         Ääntenlaskija :Kaarlo Taskinen

         Ääntenlaskija : Osmo Poutiainen

  1. Todetaan kokouksen laillisuus.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

  1. Hyväksytään työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan

  1. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien

lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja

tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Käytiin läpi tehty toimintakertomus,hyväksyttiin tehty ilmoitus

Käytiin läpi tehty tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tehty tilinpäätös

   6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille

      tilivelvollisille

       Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille  tili-

       velvollisille

  1. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

Valitaan  puheenjohtajaksi Veikko Tanskala

  1. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Tapio Isokoski,jatkaa johtokunnassa

Pekka Perttula,jatkaa johtokunnassa

Jorma Perttula,jatkaa johtokunnassa

Toivo Junttila,luopuu jäsenyydestä,valitaan Arto Junttila johtokuntaan

Kalevi Salo,jatkaa johtokunnassa

Pekka Mustakangas,jatkaa johtokunnassa

  1. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten

varamiestensä vaali alkaneelle vuodelle.

Valitaan Alpo Mustakangas (Eero Varpenius )

               Toivo Uusitalo (Helli Sivosuo )

10.Vahvistetaan toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta

           toimintavuotta varten.

           Käytiin läpi tehty toiminta ja riistanhoitosuunnitelma, hyväksyttiin   

           ja vahvistettiin tehty suunnitelma

11.Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

     -liittymismaksuksi päätettiin 100€

-         Jäsenmaksu vuodelle 2012. 30 € ( +2 talkookertaa 30€kpl. )

 

12.Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio.

      Käytiin läpi tulo-ja menoarvio ,hyväksyttiin tehty arvio     

13.Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

           milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut

          erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi

         Ei asioita

14.Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä  piiri-

          kokouksiin

          Kennelpiiri kokoukseen Risto Pekki ,Martti Varpenius

          Metsästäjäliiton kokoukseen Risto Hevosmaa,Veikko Tanskala       

15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johto-

      kunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta

      esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

      Ei asioita

16.Päätetään SML:n Oulun piiri ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan

     kennelpiirille tehtävistä esityksistä

     Kokous valtuuttaa Reijo Kauralan anomaan hirvenhaukkukokeita kennelpiiriltä 

17.Keskustellaan muista mahdollisesta esille tulevista

     asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

     Luovutettiin seuran viiri Toivo Uusitalolle.

     Muistutettiin riistanhoitoyhdistyksen kokouksen ajankohdasta

         

18.Kokouksen päättäminen

            Kokous päätettiin klo : 18.50

 

Puheenjohtaja:---------------------------------------------

 

Sihteeri :         ----------------------------------------------

 

Todetaan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua

 

Pöytäkirjantarkastaja:----------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastaja:----------------------------------------------------------------