VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS

Linnastenkankaan Erämajalla 17.8.2013 klo 15.00

Läsnä 15 jäsentä

1.Kokouksen avaus

   Tapio Isokoski avasi kokouksen

2.Kokousvirkalijoiden valinta

   -Puheenjohtaja Ari Ohinmaa

   -sihteeri Pekka Mustakangas

   -pöytäkirjantarkastaja Paavo Korsu

   -pöytäkirjantarkastaja Alpo Mustakangas

   -ääntenlaskija Paavo Korsu

   -ääntenlaskija Alpo Mustakangas

3.Todetaan kokouksen laillisuus

   Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.Työjärjestyksen hyväksyminen

   Hyväksyttiin työjärjestys

5.Metsästyksen järjestelyt:

   Pienriistan vierasluvan hinta 10€ Vieras metsästää isännän kiintiöön.Myyjät Tapio

Isokoski,Veikko Tanskala,Pekka Mustakangas,Martti Varpenius,Risto Pekki,Urpo

Vilminko,Ari Ohinmaa

Kausiluvan hinta 100€ ,Puheenjohtaja Tanskala kirjoittaa,myönnetään vain kerran

  Rauhoitus alueet:

   Profoodin tehdas-ja uusi jätealue ,Vapon turvetuotantoalueet,pienriistan rauhoitus

   Vikin palsta Varisnevan laidassa.

   Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys

   Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Aimo Vierimaan maat, sekä Arto Tikkalan palsta        

   Perkkiö

 Pyynniltä rauhoitetaan:

 peltopyy, fasaani(istuttajille voidaan myöntää pyyntilupia)

 Merihanhi Saarelanjärven alueella

 Saaliskiintiö:  1 Metso tai koppelo

                        1 riekko

                        10 Teertä

                        5 Pyytä

                        Kauris 2 aikusta ja 2 vasaa,yhdyshenkilö Tapio Isokoski

  Jäniksen metsästyksessä ei kiintiöitä

  Sorsastus Saarelan järvellä ajalla 06.00-22.00 .Aloituksessa vesille meno sallittu

vasta 12 jälkeen.Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia,vieraat vain isännän seurassa

Sorsastuksessa Saarelan järvellä rautahaulien ja luotiaseen käyttö kielletty

Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella

Metsästysajat valtakunnalliset paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan

Riistanvalvoja Asko Kalliokoskelle Myönnettiin vuotuinen metsästys-ja

valvontakortti

Luvattoman metsästyksen rikemaksu 5 kertaa riistanhoitomaksu. Lumien tultua

ketunpyynnin rajanylitys sopimuksia jatketaan Relletti-Tuomiojan,

Pattijoen ,Karhun, Möykkylän  ja Ilveskorven metsästäjien kanssa. Koemaastoja

myönnettiin  Haapaveden metsästysseura 26-27.10. Pohjanlohkon karsinta,

yht.henk.Risto Pekki, maastot Juurikkajärvi ja Lievonkangas.Saloisten

jahtimiehet PM-karsinta ajokoe 5.10. maastot Juurikkajärvi ja Lievonkangas,

yht.henk Risto Pekki.Ruukin kennelseura 21.9. ajokoe, maastot Juurikkajärvi

ja Lievonkangas ,yht.henk. Risto PekkiRuukin kennelseura Tracker-tutkakisa

7.9.hirvenhaukkukoe maasto Puuroneva, yht.henk.Reijo Kaurala. Oulaisten

metsästysseura 25.10. hirvenhaukkukoe ,maasto Puuroneva ja Korpela ,yht.henk.

Reijo Kaurala

6.Jäsenasiat:uusi jäsen Antti Vikki

7. Hyväksyttiin hirvenmetsästys säännöt

8.Muut asiat: Keskusteltiin hirvenhaukkukokeiden 4.9.2013 järjestelyistä

keskusteltiin ilveksen jälkilaskennasta talvella

8. Kokouksen päättäminen

      Kokous päätettiin klo 15.50

   Vakuudeksi   _________________                   ______________________

                         puheenjohtaja                                sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaava kokouksen kulkua

                _____________________          _______________________

                pöytäkirjan tarkastaja                  pöytäkirjan tarkastaja