Jäsenyyssäännöt

1§ Johtokunta hyväksyy kaikki uudet jäsenet ja myös erottaa tarvittaessa
2§ Maksavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä seuran toiminta-alueella vakituisesti asuva henkilö
3§ Kausikortti voidaan myöntää seuran toiminta-alueella asuvalle henkilölle. Kausikortti myönnetään vain yhden kerran ja sen myöntää puheenjohtaja
4§ Maanomistajajäsenyydestä on säännöt metsästysmaan vuokraussäännöissä
5§ Johtokunta voi erottaa jäsenen joka
- laiminlyö jäsenmaksun maksamisen
-toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti
-rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä
-toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
Nämä säännöt on laadittu Vihannin eränkävijät Ry:n johtokunnan kokouksessa ja vahvistettu 2.2.2008 yleisessä kokouksessa