Metsästysmaan vuokraussäännöt

1§ Metsästysmaasta voidaan maksaa vuokraa 0,23€ hehtaarilta sellaiselle joka ei halua seuran jäsenkorttia

2§ Maanomistajille voidaan antaa ilmaisia maanomistajan jäsenkortteja vuokratun alueen pinta-alan perusteella seuraavasti

- 10-50ha metsästyskelpoista maata 1kpl jäsenkortti

- 50-100ha metsästyskelpoista maata 2kpl jäsenkortteja

- 101-150ha metsästyskelpoista maata 3kpl jäsenkortteja

- +50ha portain seuraavat jäsenkortit

Maanomistajan jäsenkortti voidaan antaa sellaiselle maanomistajalle, joka on tehnyt vuokrasopimuksen kaikkea metsästystä varten

3§ Jos vuokrattava alue on alle 10ha metsästyskelpoista maata, voidaan maanomistajalle antaa seuran maksullinen jäsenyys ilman liittymismaksua

4§ Maanomistajan jäsenkortti voidaan antaa vain maanomistajan perheenjäsenelle. Perheen ulkopuolinen voidaan ottaa maksavaksi jäseneksi ilman liittymismaksua hehtaarikiintiön puitteissa

5§ Kaikki metsästysvuokrasopimukseen perustuvat jäsenyydet lakkaavat seuraavissa tapauksissa: vuokrasopimus loppuu tai se irtisanotaan

Nämä säännöt on laadittu Vihannin eränkävijät ry:n johtokunnan kokouksessa ja vahvistettu 2.2.2008 yleisessä kokouksessa