Vihannin Eränkävijät Ry:n Vuosikokous

Aika:2.5.2021 klo 15:00
Paikka: Linnastenkankaan Erämaja
Läsnä: 12 jäsentä

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtaja : Rauno Keskitalo
Sihteeri : Pekka Mustakangas
Pöytäkirjan tarkastaja :Toivo Uusitalo
Pöytäkirjan tarkastaja : Toivo Junttila
Ääntenlaskija: Toivo Uusitalo
Ääntenlaskija :Toivo Junttila

3. Todetaan kokouksen laillisuus.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan

5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja
tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Käytiin läpi tehty toimintakertomus,hyväksyttiin tehty ilmoitus
Käytiin läpi tehty tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tehty tilinpäätös.

6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille
Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tili-
velvollisille

7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Valittiin puheenjohtajaksi Veikko Tanskala

8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Paavo Lumiaho, Reijo Kaurala, Risto Pekki, Sami Mämmelä, Veikko Tanskala,
Urpo Vilminko, erovuoroiset jatkavat toimintaa paitsi Urpo Vilmingon tilalle valittiin Jorma Vilminko


9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä vaali alkaneelle vuodelle.
Valittiin Jani Mämmelä (Ilkka Leinonen varalle )
Heikki Leinonen (Matias Jaakola varalle )


10.Vahvistetaan toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta
toimintavuotta varten.
Käytiin läpi tehty toimintasuunnitelma, Vahvistettiin tehty
suunnitelma


11.Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Liittymismaksuksi päätettiin 100€, alle 15 vuotias otetaan
koejäseneksi ilman liittymis- ja jäsenmaksua. 15-17 vuotias koejäsen
ei maksa liittymismaksua, ainoastaan jäsenmaksun. Liittymismaksu
peritään 18 vuotiaana. Liittymismaksun voi halutessaan maksaa myös
heti ja pääsee täysivaltaiseksi jäseneksi.
Jäsenmaksuksi päätettiin 60€, ilman talkoovelvoitetta.


12.Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio.
Käytiin läpi tulo-ja menoarvio , vahvistettiin tulo-ja menoarvio

13.Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut
erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
Ei asioita

14.Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piiri-kokouksiin
Kennelpiiri kokoukseen Risto Pekki
Metsästäjäliiton kokoukseen Risto Hevosmaa.


15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johto-
kunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta
esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Ei asioita


16.Päätetään SML:n Oulun piiri ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan

kennelpiirille tehtävistä esityksistä.
Ei esityksiä


17.Keskustellaan muista mahdollisesta esille tulevista
asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

18.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo :15.40
Puheenjohtaja: Rauno Keskitalo
Sihteeri : Pekka Mustakangas
Todetaan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua
Pöytäkirjantarkastaja:Toivo Uusitalo
Pöytäkirjantarkastaja:Toivo Junttila