VIHANNIN ERÄNKÄVIJÄT ry:n KESÄKOKOUS 2021


Linnastenkankaan Erämajalla 7.8.2021 klo 15.00
Läsnä 13 jäsentä


1. Kokouksen avaus
Veikko Tanskala avasi kokouksen

2. Kokousvirkailijoiden valinta
-puheenjohtaja Tanskala Veikko
-sihteeri Tero Mustonen
-pöytäkirjantarkastaja Tuomas Turpeinen
-pöytäkirjantarkastaja Anssi Vikki
-ääntenlaskija Tuomas Turpeinen
-ääntenlaskija Anssi Vikki

3. Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys

5. Metsästyksen järjestelyt:
Metsästysajat valtakunnalliset, paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettu

Pienriistan vierasluvan hinta 15€. Alle 15vuotiaat vieraat ilman maksua, ilmoitus vierasluvan myyjälle. Vieras metsästää isännän kiintiöön.

Myyjät: Tapio Isokoski, Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki ja Paavo Korsu. Luvat voi ostaa suoraan nettipankista, ja ilmoittaa jollekkin lupamyyjälle tai johtokunnan jäsenelle.


Kausilupa pienpetojen pyyntiin 10e, seuran jäsenen oltava mukana. Myydään vain seuran toimialueen ulkopuolella asuville henkilöille.
Kannanhoidolliseen poikkeuslupapyyntiin ilman maksua.


Rauhoitus alueet:
Profoodin tehdas-ja uusi jätealue
Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys
Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Varisnevan tietä Nuupakantielle josta
Alpuantielle Ohimaantietä Kyrönmetsäautotielle jota Kalliokankaalle
ja Leväojan vartta seuran rajalle,sekä Arto Tikkalan palsta Perkkiö.

Jaakko Kankaan mailla sallittua ainoastaan metsästää Hirveä.
Jani Haapakankaan kosteikolla rauhoitettu vesilinnustus.

Metsästykseltä rauhoitetaan: peltopyy, fasaani, riekko.


Saaliskiintiö:

1 metsolintu
8 teertä
8 pyytä
kauris 2kpl/jäsen, seurakiintiö 20 kpl. Yhteyshenkilö Tapio Isokoski

Jäniksen metsästyksessä ei kiintötä, johtokunnalla mahdollista järjestää yhteispyynti

Sorsastus Saarelanjärvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno
sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia,
vieraat vain isännän seurassa.
Sorsastuksessa seuran alueella rautahaulien käyttö kielletty.
Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.

Metsästyksen valvontaa suoritetaan yhdessä viranomaisten
kanssa, vuotuinen metsästys-ja valvontakortti myönnettiin Asko Kalliokoskelle.


Lumien tultua jatketaan ketunpyynnin rajanylityssopimuksia Relletti-Tuomiojan, Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa

Myönnettiin koemaastoja:
Piipsjärvi/Oulainen metsästysseuroille Kuusirati ajokoemaastoksi 30.-31.10.2021.

Pattijoen metsästysseuralle myönnetään ajokoemaastoksi Kuusirati ajalle 5.9.2021, 13.11.2021 ja 9.1.2022.

Ruukin kennelseuralle myönnetään maastot haukkukokeisiin 25.9.2021 sekä 4.12.2021. Maastot Penikka/Ahmakangas. Ajokokeisiin maastoksi Kuusirati ajalle 26.9.2021.6. Jäsenasiat:

Uusia jäseniä
Anna-Kaisa Minkkinen

Topias Kallio

Tero Äkkinen

Luopuivat jäsenyydestä:

Varpenius Matti

Flink Ismo

Mustakangas Alpo

7. Käydään läpi hirvenmetsästyssäännöt

Päätettiin poistaa liittymistä koskeva vuoden 2004 pykälä. hyväksyttiin hirvenmetsästyssäännöt muilta osin.

8. Muut asiat:

Keskusteltiin Paukkulehdon ampumaradan nykytilasta.

Talkoissa kulkeneiden määrä laskenut huomattavasti.

Keskusteltiin Paukkulehdon käyttöajoista. Ammuntaa vain klo 09-21.

Muistutetaan jäseniä huolehtimaan siisteydestä kun maastossa liikkuu.

Keskustelua Penikan laavun nykytilasta, kaupungin asia huolehtia puut yms.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.59