VIHANNIN ERÄNKÄVIJÖIDEN KESÄKOKOUS

Linnastenkankaan Erämajalla 8.8.2015 klo 15.00

Läsnä 20 jäsentä

1.Kokouksen avaus

-Veikko Tanskala avasi kokouksen

2.Kokousvirkalijoiden valinta

-Puheenjohtaja VeikkoTanskala

-sihteeri Pekka Mustakangas

-pöytäkirjantarkastaja Jorma Perttula

-pöytäkirjantarkastaja Kalevi Salo

-ääntenlaskija Jorma Perttula

-ääntenlaskija Kalevi Salo

3.Todetaan kokouksen laillisuus

-Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.Työjärjestyksen hyväksyminen

-Hyväksyttiin työjärjestys

5.Metsästyksen järjestelyt:

-Pienriistan vierasluvan hinta 10€. Vieras metsästää isännän kiintiöön. Myyjät Tapio Isokoski,Veikko Tanskala, Pekka Mustakangas, Martti Varpenius, Risto Pekki, Urpo Vilminko ja Ari Ohinmaa

-Kausiluvan hinta 100€ ,Puheenjohtaja Tanskala kirjoittaa,myönnetään vain kerran.

-Rauhoitus alueet:

Profoodin tehdas- ja uusi jätealue

Aappo ja Olli Heikkisen mailla kielletty linnun metsästys.

Kauriin pyynniltä rauhoitetaan Aimo Vierimaan maat, sekä Arto Tikkalan palsta

Perkkiö.

-Pyynniltä rauhoitetaan:

peltopyy, fasaani, koppelo, (riekkoa ei saa metsästää)

-Saaliskiintiö: 1 Metso

5 Teertä

6 Pyytä

Kauris 2 aikusta ja 2 vasaa, yhdyshenkilö Tapio Isokoski

Jäniksen metsästyksessä ei kiintiöitä

Sorsastus Saarelan järvellä ajalla 06.00-22.00. Aloituksessa vesille meno sallittu vasta klo 12 jälkeen. Saarelanjärvelle ei myydä päivälupia, vieraat vain isännän seurassa

-Sorsastuksessa Saarelan järvellä rautahaulien ja luotiaseen käyttö kielletty.

-Sorsastus Rantasenjärvellä vain jousella.

-Metsästysajat valtakunnalliset paitsi jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan.

-Riistanvalvoja Asko Kalliokoskelle Myönnettiin vuotuinen metsästys-ja valvontakortti.

-Luvattoman metsästyksen rikemaksu 5 kertaa riistanhoitomaksu. Lumien tultua ketunpyynnin rajanylitys sopimuksia jatketaan Relletti-Tuomiojan,

Pattijoen, Karhun, Möykkylän ja Ilveskorven metsästäjien kanssa.

-Myönnetään koemaastot Pohjois-Pohjanmaan beaglejärjestö ry:lle 17.10.2015,

maastot juurikkajärvi ja lievonkangas, yhteyshenkilö Risto Pekki.

-12.12.2015 maastot Juurikkajärvi ja Lievonkangas, yhteyshenkilö Risto Pekki.

-Myönnetään Ruukin kennelseuralle ajokoemaastot 19.9.2015. Maastoina Juurikkajärvi ja Lievonkangas.

-Ajokoemaasto 13.12.2015, Juurikkajärvi, yhteyshenkilö Risto Pekki.

-Ruukin kennelseuralle 20.9.2015 hirvenhaukku maasto, Juurikkajärvi, yhteyshenkilö Reijo Kaurala.

Seuran omat hirvenhaukkukokeet 8.9.2015, maastona seuran alueet.

6.Jäsenasiat: uudet jäsenet Anton Saartoala, Ilkka Leinonen, Heikki Leinonen, Paul Lepistö

7.Käytiin läpi hirvenmetsästys säännöt. Hyväksyttiin hirvenmetsästys säännöt

8.Muut asiat: Keskusteltiin Puuronevan ampumaratahankkeen nykytilasta.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.05

Vakuudeksi _________________ ______________________

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaava kokouksen kulkua

_____________________ _______________________

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja